Обовязковий аудит

Обов’язковий аудит фінансової звітності - аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) суб’єктів господарювання, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що проводиться суб’єктами аудиторської діяльності.

ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ" проводить обов’язковий аудит, в тому числі суб’єктів господарювання, що становлять суспільний інтерес в повній відповідності з міжнародними стандартами аудиту (МСА) та норм професійної етики. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Ініціативний аудит

Ініціативний аудит проводиться незалежно від законодавчих вимог за рішенням керівництва суб’єкта господарювання або зацікавлених осіб, передбачених законодавством України, за будь-який період та в обсязі, який самостійно встановлюється замовником. Ініціативний аудит проводиться з метою отримання фінансової захищеності субєкта господарювання шляхом з'ясування стану фінансової звітності підприємства та її показників, здійснення контролю за роботою обліково-фінансового апарату, аналіз стану бухгалтерського та податкового обліку в цілому та окремих його розділів тощо.

За результатами проведеного ініціативного аудиту замовнику надається аудиторський звіт, що вміщує в себе детальний опис виявлених аудиторами помилок, рекомендації щодо їх усунення, висновки щодо шляхів підвищення результативності діяльності замовника, оптимізації фінансових показників а також уникнення штрафних санкцій під час перевірок контролюючими органами.

Аудит спеціального призначення

Цей вид аудиту застосовується у випадках, коли необхідний аудит окремої тематики або окремих операцій суб’єкта господарювання, а саме: повноти формування статутного капіталу, наявності власного капіталу та обігових коштів, обліку та наявності товарно-матеріальних цінностей, розрахунків з дебіторами та кредиторами, тощо.

Інші аудиторські послуги

Послуги з трансформації бухгалтерського обліку з дотриманням усіх необхідних вимог та стандартів відповідно до вимог чинного законодавства України. Послуги зі складання звітності, а саме: проведення робіт зі збору та обробки даних для підготовки та подачі пакету звітності або тільки деяких необхідних звітів до органів контролю, безпосередньо складання відповідних звітів які подаються до податкової інспекції, органів статистики, тощо. Консультаційні послуги, а саме: усні та письмові консультації суб’єкта господарювання з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, практичні поради у питаннях забезпечення фінансової та економічної безпеки суб’єктів господарювання, інформування щодо законодавчих аспектів фінансово-економічної діяльності замовника та змін в діючому законодавстві України.