Напрямки оцінки:

  1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них
  2. Оцінка машин і обладнання
  3. Оцінка колісних транспортних засобів
  4. Оцінка літальних апаратів
  5. Оцінка судноплавних засобів
  6. Оцінка рухомих речей, крім тих, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність
  7. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів
  8. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності

Оцінка сертифікат