ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ» здійснює аудиторську діяльність з березня 1996 року.

Аудиторська фірма надає всі види аудиторських і супутніх аудиту послуг.

Код ЄДРПОУ 24263164
01033 м. Київ, вул. Сім’ї Прахових, 27, оф. 5
Тел.: +380 44 289-55-64
+380 44 289-53-80
www.seya.com.ua
Еmail: seya@seya.com.ua

Номер в Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів 1525. Аудиторська фірма внесена до наступних реєстрів (https://register.apob.org.ua/uk/search):

  • до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності;
  • до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності;
  • до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

До складу Дирекції аудиторської фірми входять:

Генеральний директор - Здоріченко Іванна Іванівна (email: ceo@seya.com.ua);

Фінансовий директор – Стижко Олена Юріівна (email: styzko.seya@gmail.com);

Директор з аудиту – Зацерковна Тетяна Миколаївна (email: director@seya.com.ua);

Директор з контролю якості Кузуб Олександр Анатолійович (email: okuzub@seya.com.ua).

В аудиторській фірмі створена та підтримується система контролю якості.

Кінцева відповідальність та підзвітність за організацію контролю якості згідно з МСУЯ 1 покладено на Генерального директора ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ».

Операційна відповідальність за систему управління якістю згідно з МСУЯ 1 покладено на Директора з контролю якості ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ».

ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ» успішно пройшло зовнішній контроль якості аудиторських послуг (Наказ Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю №45-кя від 24.10.2023).

В аудиторській фірмі створена система конфіденційного зберігання інформації та документації замовників аудиторських послуг.