Напрямки консалтингу

Ведення бухгалтерського та податкового обліку:

 • Відображення всіх господарських операцій в бухгалтерскому та податковому обліку
 • Нарахування заробітної плати, подача звітності
 • Ведення кадрів
 • Складання фінансової , податкової, статистичної звітності

Розробка методології бухгалтерського обліку:

 • Розробка та удосконалення робочого плану рахунків
 • Розробка та запровадження облікової політики суб'єкта господарювання у відповідності до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності
 • Підготовка методичних рекомендацій по складанню та представленню фінансової звітності суб'єкта господарювання

Відновлення бухгалтерського та податкового обліку:

 • Відновлення регістрів бухгалтерського та податкового обліку та відображення їх в програмі 1С
 • Підготовка і подача уточнюючих податкових декларацій

Консультаційни послуги:

 • Консультації шо до ведення бухгалтерського та управлінського обліку
 • Консультації з питань застосування податкового законодавства
 • Консультації з питань застосування національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності
 • Консультаційна підтримка при прийнятті важливих рішень при здійсненні господарських операцій і можливих податкових наслідків

Послуги з податкового планування:

 • Розробка та впровадження обгрунтованих методів оптимізації оподаткування з урахуванням специфіки діяльності суб'єкта господарювання та у відповідності до діючого законодавства
 • Розробка та впровадження системи податкового планування