Професія - аудитор

Загальні концептуальні положення іноваційного проекту «Отримання необхідного мінімального практичного досвіду аудиторської діяльності з метою реалізації "Права на вдалий старт"»

Розробник концепції: ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ» в особі заслуженого економіста Зацерковної Т.М.

Завдання Стратегії, якої відповідає проект: Підготовка та гарантоване працевлаштування кваліфікованих фахівців для аудиторських фірм
Назва проекту: "Право на вдалий старт"
Цілі проекту: 1. Максимальна можливість працевлаштування претендентів на посаду аудитора в аудиторських компаніях
2. Відповідність вимогам стандартів компетенції, які пред'являються роботодавцями
Вплив проекту: Підвищення можливостей працевлаштування молодих фахівців а також конкурентних переваг суб'єктів аудиторської діяльності
Стислий опис проекту:

Опитування роботодавців позначили зони, що вимагають кооперації зусиль у підвищенні якості підготовки фахівців з вищою освітою. Наявні можливості повинні бути спрямовані, головним чином, на посилення практичного навчання, наближення змісту освіти до реальних проблем аудиторської діяльності.

Реалізація даного напрямку передбачена законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Етапи реалізації проекту:

1.В період учбового процесу здобувачі посади аудитора проходять практику в аудиторських компаніях з метою отримання первинних знань та навиків аудиторської діяльності.
2. В ході учбового процесу студенти приймають участь в практичних заходах (семінари, конференції, олімпіади, тощо), які організовуються спільно вищими закладами та представниками роботодавців.
3. Студенти, які проявили бажання та мають відповідний фаховий рівень, допускаються до проходження переддипломної практики в аудиторських фірмах.
4.Студенти, що мають намір працювати в рамках аудиторських фірм, отримують письмові гарантії від роботодавця про прийом на постійне місце роботи.

Об'єкт та предмет програми: Об'єктом програми є процеси взаємодії між вузами і аудиторськими фірмами в області підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а предметом - вдосконалення управління процесами в даній сфері.
Очікувані результати: 1. Гарантійне працевлаштування молодих фахівців, які успішно пройшли практику в аудиторських фірмах
2. Скорочення часу адаптації молодих фахівців до внутрішньофірмових стандартів, програм і вимог
3. Підвищення якості та ефективності аудиторської діяльності
4. Реалізація кадрових стратегій бізнесу
Ключові заходи проекту: 1. Розробка принципів і умов ефективної взаємодії вузів і аудиторських фірм, в тому числі на корпоративному рівні
2. Формування алгоритмів дій підприємств і вузів, показників спільної діяльності
В процесі реалізації проекту повинні бути вирішені наступні завдання: 1. Повинні бути вирішені як теоретико-методологічні, так і конкретно-управлінські аспекти взаємодії навчальних закладів, аудиторських компаній, а також Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.
2. Відкориговані навчальні програми, плани і графіки проходження практики в аудиторських фірмах
Період здійснення: Довгостроковий
Орієнтовна вартість проекту: В межах бюджетів фірм і навчальних закладів